prototip-uretimi

Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme
Prototip Üretimi

Aynı Günde Teslim Prototip Üretimi Hizmeti

Teklif Alın

Hızlı prototip ya da hızlı prototipleme, mühendislik ürün tasarımını görsel ve işlevsel olarak değerlendirmek için hızlı bir şekilde prototip oluşturma sürecidir. Bir mühendislik ürünü tasarımında prototip, nihai ürünün bir ön versiyonudur ve tasarımı değerlendirmek, teknolojiyi test etmek veya çalışma prensibini analiz etmek için kullanılır. Prototip üretimi, mühendislik ürün tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır ve daha da önemlisi, genel bir yeni ürün geliştirme sürecinin önemli bir evresidir. Hızlı prototipleme, ürün geliştirme döngüsünün herhangi bir aşamasında veya herhangi bir bileşen veya alt bileşen için kullanılabilir ve yeni ürün tasarım süreci boyunca birçok kez tekrarlanabilir.

Prototip Üretimi Uygulama Örneklerimiz

Prototip Üretimi

3D Prototip

Prototip üretiminde, çoğunlukla eklemeli imalat kullanılmasına rağmen, çeşitli üretim teknolojileri de kullanılabilir. Rapid prototyping (Hızlı Prototipleme) için kullanılan diğer teknolojiler arasında yüksek hızlı işleme, döküm, kalıplama ve ekstrüzyon teknolojileri yer alır. Eklemeli imalat en yaygın hızlı prototipleme süreci olsa da prototip üretimi için diğer daha geleneksel süreçler de kullanılabilir. Prototip geliştirme yapılabilmesi için, üretilmek istenilen parçanın 3 boyutlu modeline yani CAD Datasına ihtiyaç vardır. CAD Data kullanılarak, geleneksel ya da yenilikçi imalat yöntemlerinden birisi seçilerek, prototip üretimi gerçekleştirilir.

Teklif Alın

Hızlı Prototipleme Yöntemleri

Hızlı prototipleme yöntemlerini 2 bölüme ayırabiliriz. Birincisi katmanlı imalat yöntemi, ikincisi ise geleneksel imalat yöntemleridir.

Katmanlı imalat yöntemlerinin arasında, FDM, SLS, SLA, MJF, Polyjet, DMLS gibi farklı üç boyutlu yazıcı teknolojileri yer almaktadır. Bu 3d baskı teknolojileri ile hızlı prototipleme yani prototip üretimi yapılabilir.

Geleneksel imalat yöntemlerinin arasında, CNC ile işleme ya da döküm teknolojileri yer almaktadır.

Hızlı Prototipleme Neden Önemlidir?

Pazara
Hızlı Prototipleme
ile erken girin,
rekabetçi olun!

Hızla gelişen modern zaman tüketici pazarında, şirketlerin rekabetçi kalabilmeleri için yeni ürünleri daha hızlı geliştirmeleri ve piyasaya sürmeleri gerekiyor. Daha hızlı ürün geliştirme ve teknoloji inovasyonu bir şirketin başarısının anahtarı olduğundan, hızlı prototipleme yeni ürün geliştirmenin en önemli unsurudur. Aşağıdaki hedeflere hızlı prototipleme yoluyla ulaşılır.

Daha hızlı yeni ürün geliştirme – Prototip oluşturma, yeni ürün geliştirme sürecini hızlandırdığı için başarılı ürünler yaratma sürecinde hayati bir rol oynar.
Tasarımın biçiminin, uygunluğunun ve işlevinin erken aşamada tasarım/konsept doğrulaması
Teknik gereksinim ve iş hedeflerine göre son aşama ürün doğrulaması
Konseptin amaçlarını test etmek ve spesifikasyonu sonuçlandırmak için işlevsellik testine izin verir.
Hızlı Prototiplemenin Avantajları

Prototip üretiminin avantajlarını keşfedin.

Zaman Tasarrufu
Azaltılmış tasarım ve geliştirme süresi
Maliyet Tasarrufu
Azaltılmış genel ürün geliştirme maliyeti
Minimum Risk
Riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması
İspatlanabilir Fonksiyonalite
İşlevsellik testi
Kullanıcı Katılımı
Geliştirilmiş ve artırılmış kullanıcı katılımı
Değerlendirme
İnsan faktörlerini ve ergonomiyi değerlendirebilme
Sınırsız olanaklar
İşlevsel parçalar
Üretimde 7/24 destek
Ekibimizi arayın
Mükemmel fuar ürünleri
Nihai Ürünler
Yurt içi ve yurt dışı kargo

Prototip Uygulama Örnekleri

Konsept Prototipleme
Fonksiyonel Prototipleme
Estetik Prototipler
Endüstriyel Tasarım Prototipleri
Nihai Ürün
Fuar, Gösteri ve Sunum Prototipleri

ve çok daha fazlası…

Hızlı Prototipleme ile 3D Baskı Aynı Şey Midir?

Hayır, değildir. Günümüzün ürün geliştirme sürecinde, hızlı prototipleme, “3D baskı” ve “eklemeli imalat” gibi terimlerin yanında yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü 3D baskı ilk olarak hızlı bir şekilde prototip üretmenin bir yolu olarak ön plana çıkmıştır. 3D baskı veya eklemeli imalat bir üretim sürecidir, prototipleme ise nihai sonuç veya nihai üründür. Ayrıca, hızlı prototipleme oluşturmak için tek başına veya diğer işlemlerle birlikte 3D baskı kullanılabilir.